Våre tjenester

Fokus på innovasjon, kunde og brukeropplevelse

Vi bruker kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som ledende aktør.

Verdi er et programvarehus og står bak en rekke fagsystemer spesielt utviklet for takstbransjen. Fagsystemene benyttes av takstmenn over hele landet til å utarbeide forskjellige takstrapporter innenfor bolig, næring, landbruk, skade, skjønn og naturskade.

Før 2018 var det to takstorganisasjoner i Norge: NITO Takst og Norges Takseringsforbund. En forutsetning for å få til en vellykket sammenslåing, var å etablere et felles takseringssystem. Derfor ble det tidlig besluttet å utvikle en ny og fremtidsrettet plattform i den sammensluttede bransjeorganisasjonen Norsk takst. Tanken bak det nye systemet «IVIT» var å ta det beste fra tidligere programvare, og optimalisere dette i en moderne og fremtidsrettet plattform. Det har vi klart, og  brukerne kan nå generere kvalitetssikrede rapporter.