Integrasjoner og strategiske samarbeidspartnere

Sømløs samhandling med egne og andres systemer

System og programvare er bygget på en teknologi som muliggjør at forskjellige applikasjoner kommuniserer med hverandre. Ambisjonen er å ivareta hele kundereisen fra innhenting av ordre til kommunikasjon mot kunder og tredjepartsleverandører. Det innebærer sømløs samhandling med egne eller andres tredjepartssystemer, dokumentflyt og kommunikasjon med oppdragsgivere. Her følger noen eksempler på produkter og tjenester som er sømløst integrert.

• Eiendomsverdi
• Ambita Infoland
• Plantegningsprogrammer
• Faktureringssystemer
• Kalkulasjonssystemer
• CRM-systemer
• Meglersystemer
• Kommersielle aktører
• Andre/nye aktører

Eiendomsverdi

Eiendomsverdi følger og registrerer aktiviteten i det norske boligmarkedet daglig. De har Norges største boligdatabase, og leverer tjenester til en rekke bransjer, blant annet takstbransjen.

Verdi AS har integrert Eiendomsverdi i alle sine fagsystemer. Den mest avanserte integrasjonen er i det nyeste systemet, IVIT. Her kan man enkelt søke opp sammenlignbare salg, og legge disse ved i den ferdige takstrapporten. Da vil leserne av rapportene enklere kunne se hvordan takstmannen har kommet frem til den aktuelle markedsverdien, fordi de får tilgang til en oversikt over tilsvarende eiendommer i nærheten, og hva disse ble solgt for.

Ambita

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for Eiendomsmarkedet. De står bak flere sentrale løsninger som sikrer en effektig og åpen bolighandel i Norge.

Verdi AS har integrert Ambita i sine fagsystemer, hvor brukerne får enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon fra blant annet eiendomsregisteret og kommunale opplysninger. I IVIT blir informasjon om bygninger, etasjer, arealer med mer automatisk hentet inn, når man oppretter et nytt oppdrag.

Svea

SVEA tilbyr effektive og tilpassede løsninger innen finansiering, inkasso, reskontrohåndtering og betalingsløsninger.

Verdi AS har faktureringsløsninger i alle sine fagsystemer gjennom SVEA. Dette betyr at brukeren enkelt kan fakturere kunden, og overlate håndtering og innkreving til SVEA. På denne måten sparer takstmannen tid, og er sikret inntekt.