Ledende system - alt i skyen

Sikkert, fleksibelt, skalerbart og stabilt

IVIT er markedets beste fagsystem for taksering og sikrer kvalitet i takstmannens leveranser. Formålet er å gi brukerne en enklere og mer effektiv arbeidshverdag. System og programvare er bygget på ledende teknologi som møter fremtidens forretningsområder.

IVIT er en webbasert applikasjon med synkronisering til befaringsverktøy (iPad). Ved hjelp av nettbrett vil brukeren kunne registrere store deler av oppdraget ute på befaring med mulighet for enkel synkronisering og ferdigstillelse av oppdraget i etterkant. Det er lagt vekt på høy brukervennlighet med enkel navigering, færre klikk og mer intuitiv bruk. IVIT sørger for autolagring av alle data underveis.

Fagsystemet er et nytt steg i en evolusjon der IVIT øker automatisering og prosess-støtte til takstforetak steg for steg. 

Takstene kan benyttes av bankene i forbindelse med finansiering av boliglån, og verdivalideres gjennom bankenes egne systemer (gjelder utvalgte takster med markedsverdi). 

Andre funksjoner:

  • Deling av informasjon med eksterne selskaper for avansert analyse av boligomsetning og tilstandsanalyse av boligmassen i Norge
  • Avanserte løsninger for backoffice og sekretærtjenester
  • Integrasjon mot Ambita for innhenting av eiendoms-/matrikkelinformasjon
  • Integrasjon mot Eiendomsverdi for innhenting av sammenlignbare salg

IVIT er under løpende utvikling og nye rapportformater og tjenester tilbys fortløpende. I påvente av at et komplett system, er også tidligere fagsystem tilgjengelig for brukerne.