For oss er du viktig

Klikk på stillingen for å lese mer

Vil du være med å bygge fremtiden for takst- og eiendomsbransjen?

Vi søker etter en produktleder som vil være med på å bygge et profesjonelt programvareselskap for digitalisering og utvikling av løsninger for takst- og eiendomsbransjen. Vi jobber med moderne teknologier som .Net, Azure og React Native og utvikler våre løsninger i Norge og på Sri Lanka.

Informasjonsselskapet Verdi

Informasjonsselskapet Verdi har som mål å bli en av de ledende leverandørene i det internasjonale markedet på fagsystemer til takst- og eiendomsbransjen. I Norge er vi klart ledende på utvikling av prosess-støtte, analyse og rapporter til bruk for takstmenn, og det produseres rundt 120.000 takstrapporter fra fagsystemene våre årlig. Vi tilbyr høy grad av brukervennlighet, automatisering og standardisering til våre brukere for å sikre god kvalitet i deres daglige arbeid og redusere risiko for feil og konflikter. Våre fagsystemer er bygget på moderne teknologier som sikrer optimal automatisering og fleksibilitet, og er nøye avstemt mot IT-sikkerhet, GDPR, jus og offentlige krav.

Verdi inngår i Norsk takst-Gruppen, Norges største bransjeorganisasjon for takstforetak, og har på den måten nær kontakt med brukerne av våre systemer og tjenester. Ambisjonen vår er å ivareta hele kundereisen fra innhenting av ordre til kommunikasjon mot kunder og tredjepartsleverandører. Det jobbes tett opp mot forsknings- og utviklingsmiljøer med foredling av data til bruk i videreutvikling av trygg og smart bolighandel​. Vår kompetanse og løsninger er etterspurt også i eiendoms- og forsikringsbransjen.

Arbeidsoppgaver

Eierskap til /Produktledelse for Verdi sine produkter inkludert:

 • Ha ansvar for roadmap/veikart og product backlog
 • Bidra med å utforme produktstrategi, mål og prioriteringer
 • Kartlegge, identifisere, prioritere og forbedre utforming av Verdi sine løsninger: Du vil ha ansvar for å detaljere kravene til nye løsninger, og sammen med arkitekter og utviklere utarbeide overordnede løsningsforslag og akseptansekriterier
 • Identifisere og analysere kunde- og markedsbehov, samt utføre konkurrentanalyser
 • Evaluere og foreslå forbedringer til prismodell for produktee
 • Utrede og spesifisere forbedringsbehov, ny funksjonalitet og løsninger
 • Utføre fortløpende produktavklaringer sammen med teamet og gjøre idéer og konsepter om til konkrete funksjoner og produktforbedringer
 • Utarbeide verdibudskap og annet innhold for markedsføring og salg av produktene
 • Samarbeide med vårt utviklingsteam, salg, markedsføring, support og opplæring

Egenskaper

Vi ser etter deg som ønsker å komme inn i et oppstartsmiljø og som vil være med å påvirke fremtiden. Du må kunne jobbe selvstendig og ta gode valg, trives i et miljø hvor ikke alt ting er på plass og bestemt hvordan skal være, samt like å jobbe med både kunder og utviklingsmiljøer utenfor egen organisasjon. Du liker å være med å forme ting, har gode rutiner og tar ansvar for din egen arbeidshverdag.

Vi tror du har relevant utdannelse og erfaring fra lignende rolle, gjerne innen økonomi eller teknologi, med et kommersielt overblikk. Du er analytisk og tar beslutninger basert på data/informasjon, samtidig som du er nysgjerrig av natur og evner å tenke innovativt og utfordrer etablerte sannheter. Du liker å sette deg inn i komplekse problemstillinger og har gjerne en kreativ tilnærming til arbeidet ditt. Som produktleder er du tett på våre kunder og vårt utviklingsmiljø, så vi tenker du har gode samarbeidsevner, tar initiativ og er proaktiv. Med din lidenskap for produktutvikling og teknologi, evner du å sette gode mål som skaper verdi og retning, samt at du motiverer og engasjerer ditt team! Kjenner du takstbransjen er dette et pluss. Du må beherske norsk og engelsk godt.

Kompetanse

Du bør ha erfaring med:

 • Produktledelse/produkteier fra IT-utvikling
 • Utrede og spesifisere forbedringsbehov, ny funksjonalitet og løsninger
 • Produktavklaringer og samarbeid med brukere og ledende interessenter på kunde-/virksomhetssiden
 • Produktavklaringer og samarbeid med IT-utviklingsteam

Det er en fordel hvis du har kjennskap til:

 • Takst- og/eller eiendomsbransjen
 • Produktledelse fra programvareselskaper
 • Samarbeid med internasjonale utviklings-partnere
 • Utvikling av verdibudskap og annet innhold for markedsføring
 • Produktlansering i markedet
 • Pre-sales/salgstøtte
 • IT-/Enterprise-arkitektur
 • IT-sikkerhet, GDPR og evt ande offentlige krav og regler
 • .Net, Azure og React Native

Hva Verdi kan tilby

En spennende reise med mulighet til å være med å utvikle et profesjonelt programvareselskap og påvirke den strategiske agendaen innen takstmarkedet, samt være med å forme Verdi som et selskap. Gode muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig og få et bredt ansvarsområde. I tillegg har vi gode lønn og pensjonsbetingelser.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt:

Daglig leder Arnhild Schia, e-post: arnhild.schia@iverdi.no, mobil: 908 56 031

Bli med på laget

Vil du være med å bygge fremtiden for takst- og eiendomsbransjen?

I Verdi jobber vi for å optimalisere brukernes arbeidshverdag. Gjennom system og verktøy, bygget på seneste teknologi, skal vi sørge for at tjenestene er foretrukne i markedet og er relevante for fremtiden. Vi ser etter deg som ønsker å ta del i dette og som liker å jobbe i interaksjonen mellom menneske og teknologi. For oss er det viktig å være:

 • Faglig dyktige
 • Framtidsrettede
 • Engasjerte og modige
 • Pålitelige og tydelige
 • Åpne og lydhøre