Størst og best på fagsystemer til takst- og eiendomsbransjen

Vi tenker kreativt, identifiserer muligheter og utvikler effektive løsninger.

Om oss

iVerdi er Nordens største programvarehus som skreddersyr fagsystemer til takst- og eiendomsbransjen. I Norge er vi med mer enn 40 års erfaring klart ledende på utvikling av rapporter til bruk for takstmenn og det produseres rundt 120.000 takstrapporter fra fagsystemene årlig…

Vi svarer gjerne

Dersom du har lest en takstrapport en gang, er det svært høy sannsynlighet for at denne er produsert gjennom fagsystemene som takstforetakene benytter. Det lages ca 120.000 slike rapporter gjennom våre systemer årlig.

Verdi er et programvarehus som tilbyr systemer til takst- og eiendomsbransjen, og som deltar i prosjekter med myndigheter og FoU-miljøer. Vi har mer enn 40 års erfaring i utvikling av dataverktøy til takstbransjen. I teknologisammenheng betyr ikke alltid lang erfaring nødvendigvis noe positivt. Erfaring er allikevel avgjørende når det kommer til kjennskap om hvordan kunden jobber, hva markedet etterspør og hvordan bransjen utvikler seg. Her er vi tett på!

I Verdi jobber vi på tvers av landegrenser, men med solid forankring i Norge. Her er noen av verdiene som vi ydmykt jobber etter:

  • Faglig dyktige
  • Framtidsrettede
  • Engasjerte og modige
  • Pålitelige og tydelige
  • Åpne og lydhøre

Ja, absolutt! Det handler om å beskrive tilstand og forutse utgifter på en måte som øker tryggheten for både selger og kjøper.

Ta kontakt med oss

Trenger du mer informasjon så kan du ta kontakt med oss.

Her finner du oss!

Karenlyst allé 2
0278 Oslo Norge

Kontakt oss