Verdi - ledende programvarehus

Størst og best på fagsystemer til takst- og eiendomsbransjen

Informasjonsselskapet Verdi er Nordens største programvarehus som skreddersyr fagsystemer til takst- og eiendomsbransjen. I Norge er vi med mer enn 40 års erfaring klart ledende på utvikling av rapporter til bruk for takstmenn. Det produseres rundt 120.000 takstrapporter fra fagsystemene årlig. Vi stiller strenge krav til kvalitet i alt vi gjør, og legger European Valuation Standards (EVS) til grunn som målestokk. Rapportmalene er bygget på den mest moderne teknologien som sikrer optimal fleksibilitet, og er nøye avstemt mot IT-sikkerhet, GDPR, jus og offentlige krav.

Verdi inngår i Norsk takst-Gruppen, og har på den måten nær kontakt med brukerne av systemer og tjenester. Selskapets ambisjon er å ivareta hele kundereisen fra innhenting av ordre til kommunikasjon mot kunder og tredjepartsleverandører. Det jobbes tett opp mot forsknings- og utviklingsmiljøer med foredling av data til bruk i videreutvikling av trygg og smart bolighandel.

Verdi har en bred kontaktflate mot ulike aktører innen takst, eiendom, forsikring og finans. Selskapets kompetanse og tjenestetilbud er i økende grad etterspurt i disse bransjene.