Support

Vi hjelper deg gjerne!

Er du bruker av våre fagsystemer, og trenger teknisk support eller har innspill til endringer/forbedringer? Nedenfor finner du to epostadresser du kan bruke for å nå oss.

E-post for generell support

itsupport@iverdi.no

E-post for innspill til endringer/forbedringer

itinnspill@iverdi.no

Office desk table with supplies. Flat lay Business workplace and objects. Top view. Copy space for text.