Personvern

iVerdi AS er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, som fra 04. juni 2024 vil være personvernforordningen og ny personopplysningslov. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger. Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i iVerdi AS sin internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende.

1 Behandlingsansvarlig

iVerdi AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Daglig leder har det formelle og overordnede ansvaret. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

2 Databehandlere

Det er flere selskaper som utfører behandling av personopplysninger for Verdi AS, og de er dermed våre databehandlere.

Benchmark Performance er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet iverdi.no, og har i denne forbindelse tilgang til personopplysninger på vegne av oss. Benchmark Performance benytter underleverandøren Syse AS til å utføre drift av nettstedet.

Det er inngått egne databehandleravtaler mellom iVerdi AS og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

3 Behandlingsgrunnlag og formål med behandlingen

Behandlingsgrunnlaget for vår innhenting og behandling av personopplysninger er avtale som er inngått mellom Verdi AS og våre brukere. I tillegg innhenter vi personopplysninger på bakgrunn av våre brukeres berettigede interesser og deres samtykke.

Det er først og fremst nødvendig for oss å behandle personopplysninger som et ledd i å oppfylle avtalen mellom oss og våre brukere, og for å administrere avtaleforholdet. I tillegg bruker vi personopplysninger vi har innhentet samtykke til å behandle i forbindelse med tilpasning av våre tjenester og for å kunne drive tilpasset markedsføring. I det følgende gis en oversikt over formålet med vår behandling av personopplysninger:

Tilpasse innholdet i våre tjenester til våre brukere sitt behov.
Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon og markedsføring om tjenester og kompetansehevende programmer du kan ha interesse av basert på opplysninger du selv har oppgitt eller på opplysninger vi har samlet om deg.

Hvis du har samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring som bruker, kan vi sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt. Henvendelser kan være rundt å:

  • Forbedre våre produkter og tjenester.
  • Kunne gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester.
  •  

4 Personopplysninger vi behandler

4.1 Opplysninger du selv gir oss
iVerdi AS behandler de personopplysningene du oppgir til å kunne kontakte deg.

4.2 Opplysninger vi samler inn når du bruker våre nettbaserte tjenester
Besøk på våre nettsider etterlater elektroniske spor. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Når du gir samtykke analyserer vi dine opplysninger, herunder personopplysninger, knyttet til bruk av iverdi.no. Ved hjelp av Google Analytics tilpasses innhold og tilbud ut fra opplysninger om tidligere søk og adferd.

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest. Slik kan vi forbedre tjenestene på nettsidene våre.

iVerdi AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på iverdi.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

4.3 Bruk av Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Denne informasjonskapselen kan enten lagres som en midlertidig informasjonskapsel som slettes når nettleseren lukkes eller som en varig informasjonskapsel som lagres mellom nettleserøkter.

iVerdi AS benytter informasjonskapsler for å tilpasse og videreutvikle våre digitale tjenester. Når du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler vil vi bruke informasjonskapslene til:

  • Generell statistikk for våre digitale løsninger
  • «Husk meg»-funksjonalitet for innlogging
  • Innsending av skjemaer gjennom iverdi.no
  • Å innhente informasjon til analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av våre tjenester
  • Å forbedre teknisk funksjonalitet og kvalitet på våre nettsider

Du kan når som helst stenge av for informasjonskapsler ved å velge dette i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det finnes verktøy som kan kartlegge og/eller gi deg oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på sidene du besøker. For å lese mer om informasjonskapsler og om hvordan du sletter dem, se nettvett.no

4.4 Opplysninger vi henter fra andre
iVerdi AS henter i noen tilfeller opplysninger om deg fra tredjeparter. Det kan være kilder fra offentlige registre, for eksempel adresseoppslag, eller fra sosiale medier.

5 Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

6 Tilgang til informasjon

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos iVerdi AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Det er bare ansatte som har behov for slik godkjenning som har tilgang. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

7 Oppbevaring og sletting av opplysninger

Dine data brukes til å komme i kontakt med deg. Har du fylt ut et av våre kontaktskjema, vil de opplysninger bli brukt til å kontakte deg for din forespørsel. Alle slike opplysninger vil bli slettet ved jevne mellomrom.

8 Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du skal ha rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av den uten ugrunnet opphold, dersom ikke særlige unntak kommer til anvendelse. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

9 Henvendelser

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av personopplysninger eller du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på admin@iverdi.no

Du har også rett til å klage på hvordan iVerdi AS behandler dine opplysninger til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no eller telefon: 22 39 69 00.