IVIT + Boligpass = deling av boliginformasjon som gjør din jobb lettere

Nå blir det enklere for boligeier å fremskaffe dokumentasjon og gjøre forberedelser til befaring

For å gjøre din hverdag som takstingeniør enklere, har iVerdi fått på plass en ny integrasjon mot tjenesten Boligpass i i IVIT. Boligpass er en tjeneste for digital deling av boliginformasjon mellom boligeier og takstmann i forbindelse med boligsalg. Den er tilpasset den nye boligsalgsforskriften og skal bidra til et trygt og opplyst salg gjennom bedre boliginformasjon.

Integrasjonen gjør at du som takstmann mottar opplysninger om en bolig direkte inn på takstoppdraget ditt i IVIT. Det inkluderer hva som er gjort med boligen og når, opplysninger om tilsyn og radon, spørsmål til eier om det elektriske anlegget, hvilke dokumenter som følger boligen, samtykker fra eier til hulltaking og mye mer.

Forenkler din befaring

Et vesentlig poeng med den nye integrasjonen, er at boligeier skal være bedre forberedt til befaringer. På den måten vil det være mulig å unngå situasjoner mange takstingeniører kjenner så altfor godt, slik som at:

  • Dokumentasjon på utført arbeid i boligen må letes frem fra skuffer og skap mens du er i boligen
  • Tilgang til krypkjellere, loft og boder er vanskelig eller blokkert
  • Nødvendig utstyr som stiger er ikke funnet frem
  • Boligeier kjenner ikke til kravene rundt hulltaking

Dette oppstår ofte fordi boligeier ikke har fått tilstrekkelig informasjon og gjort de nødvendige forberedelsene til befaringen – kanskje de ikke en gang har fått beskjed om hva de faktisk bør eller skal gjøre før du kommer. Uansett hva grunnen er, betyr det ofte at oppdraget tar lenger tid enn det burde. Dermed taper du tid, må kanskje utsette eller avlyse andre avtaler eller sitte lenger på kontoret for å gjøre ferdig rapporten i etterkant.

Gjør det enklere for boligeieren å være forberedt

Gjennom Boligpass får boligeier relevant og praktisk informasjon om befaringen, hva som må forberedes før befaringen skal finne sted, slik som å finne frem dokumentasjon/fakturaer, sørge for tilgang til sluk og tilgjengelighet til alle rom, sette fram brannslukkere, gi samtykke til hulltaking med mer.

Dermed ligger alt til rette for at ditt arbeid med befaring og rapportskriving skal gå så smidig og effektivt som mulig. For boligeieren er det også fordeler forbundet med dette da de får bedre tid til å lete frem all relevant dokumentasjon. Det kan jo faktisk ha direkte innvirkning på hvilke tilstandsgrader som settes.

Det er viktig å være klar over at utfylling av informasjon i Boligpass ikke er obligatorisk for boligeier. Du bør derfor ikke avlyse oppdraget dersom boligeier ikke har fylt ut skjemaet eller gjort det på en mangelfull måte. Dette bør snarer sees på som en mulighet til å få bedre grunnlag for å gjøre en best mulig jobb på en mest mulig effektiv måte. Her kan du påvirke kunden ved å understreke hvor viktig boliginformasjon og forberedelser til befaringen, faktisk er.

Slik fungerer det

Når du booker oppdraget i IVIT kan du aktivere/huke av for Boligpass. Da vil det som vanlig blir sendt en oppdragsbekreftelse per e-post til boligeier, men i tillegg en beskjed om å gå inn på boligpass.no for å oppgi relevant informasjon før selve befaringen. Det betyr at boligeier som regel har relativt god tid til å gjøre jobben.

Boligpass vil be om at skjemaet fylles ut i god tid før befaringen, men fristen er i praksis dagen før befaringen finner sted. Du som takstingeniør trenger ikke å bistå boligeier i å fylle ut skjemaet, men det kan selvsagt hende at boligeier tar kontakt dersom de lurer på noe.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer