Nå kan de fleste meglere bestille tilstandsrapporter fra sitt eget system

En ny integrasjon mot IVIT bidrar både til effektivitet og bedre oversikt for meglere

I mars 2023 lanserte iVerdi en pilot for å teste ut en integrasjon mellom meglersystemer og IVIT. Siden den tid har en avgrenset gruppe eiendomsmeglere hatt mulighet til å bestille tilstandsrapporter fra utvalgte takstingeniører/takstforetak direkte fra sitt eget meglersystem.

I løpet av tredje kvartal 2023 går vi ut av pilotmodus og ruller ut en generell integrasjon mellom de ledende meglersystemene og IVIT. Det vil si at meglere som bruker Vitec Next eller Visma Core får mulighet til å:

  • Bestille tilstandsrapport og tomtetakst fra takstingeniører som bruker IVIT direkte fra sitt eget meglersystem
  • Følge status på bestilte oppdrag
  • Få ferdige tilstandsrapporter automatisk tilbake i eget system, lagt på riktig sak
  • Dele og overføre dokumenter med takstforetak – eksempelvis kan meglerpakker overføres automatisk til IVIT dersom megler bestiller dette i forbindelse med oppdraget.

For meglerne er fordelene helt åpenbare de de kan utføre flere oppgaver i samme system og kan redusere antall kontaktpunkter. For takstselskapene er en av de største fordelene at de får mindre jobb med registrering av oppdrag. Her ligger det altså effektivitetsgevinster for begge parter.

Hvorfor gjør vi dette?

iVerdi ønsker å gjøre boligtransaksjoner mest mulig digitale og minst mulig analoge. Da er det avgjørende å lage smidige løsninger som gjør digital kommunikasjon enklere og mer effektivt enn dagens vekselvise bruk av både telefon, e-post og papir. Å få på plass en integrasjon mellom meglersystemene og IVIT er et viktig steg i så måte.

Samtidig er det bare starten på et større arbeid der vi ønsker å digitalisere kommunikasjonsflyten mellom alle aktørene som er involvert i boligtransaksjoner. Vårt mål er at IVIT skal bli et åpent økosystem som skal kunne integreres med både CRM-systemer, eiendomsinformasjonssystemer, energianalysesystemer, ERP-systemer og arealmålingssystemer. Dette vil gi effektivitetsgevinster, bedre oversikt og vesentlig bedre sporbarhet for alle aktørene som er involvert i boligtransaksjoner.

Verdiøkende tjenester

iVerdi satser også på bruk av data, og det viktigste for oss er det vi kan hente ut fra de over 100 000 tilstandsrapporter som lages i IVIT hvert eneste år. Her sitter vi på store mengder data som forteller oss noe om tilstanden på svært mange norske boliger. Dermed kan vi bidra med nyttig innsikt for både takstingeniører, forsikringsselskaper og en rekke andre aktører som jobber innenfor eiendomsbransjen.

Bruksområdene for dataene kan være mange, slik som å:

  • Lage ulike typer analyser av den norske tilstand på den norske boligmassen
  • Predikere potensiale og risiko for avvik i spesifikke bygningsdeler, slik at takstingeniørene stiller enda bedre forberedt på kommende befaringer
  • Koble dataene med informasjon om boligens energiforbruk. Dermed kan takstingeniørene foreslå tiltak som gjør at boligeier kan redusere energibruk og dermed få lavere kostnader.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer