Nå sender vi tilstandsdata tilbake til meglersystemet

Dermed blir arbeidsdagen til meglerne enda mer effektiv

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter at vi lanserte integrasjoner mellom IVIT og de to største meglersystemene, Vitex Next og Visma Core. De meglerkontorene vi har snakket med, forteller oss at integrasjonen gir dem en effektivitetsgevinst og at bestillingsløsningen er svært enkel å bruke.

Samtidig er det alltid rom for forbedring, og mange av meglerne vi har snakket med savner særlig én ting i integrasjonen. Det er å få strukturerte data fra takstrapportene automatisk inn i meglersystemet, helst direkte inn i salgsrapporten. Det viktigste for dem er å få informasjon om arealmålinger og tilstandsgrader automatisk inn i salgsoppgaven. I dag foregår dette ved utstrakt bruk av klipp og lim mellom takstrapporten og salgsoppgaven. Det tar både mye tid og øker risikoen for å gjøre feil.

Vi er selvsagt helt enige i at dette er viktig, og nå lanserer vi en funksjon der vi har gjort vår del av jobben for å gjøre dette enklere. Med den nye funksjonen kan IVIT sende følgende data fra tilstandsrapportene tilbake til meglersystemene:

  • Dato for rapport
  • Takstingeniør
  • Type rapport
  • Eiendomsinformasjon, som blant annet omfatter areal og tilstandsgrader.

Vi gjør det enklere og tryggere

Det er ikke dermed sagt at dataene som sendes fra IVIT, legges rett inn i salgsoppgaven. Dette avhenger av hvordan meglersystemet er rigget for å ta imot dataene, og er ikke noe iVerdi har kontroll over. Enkelte vil oppleve at dataene legges i egne tekstfelter, og må kopieres derfra til selve salgsoppgaven. I andre tilfeller kan det være mer automatikk involvert.

Uansett vil det gi tidsbesparelser da det er mer effektivt å hente tekst fra mindre tekstfelter enn en stor tilstandsrapport. Dette gir også en kvalitetskontroll ettersom megler må godkjenne og kvalitetssikre det som skal inn i salgsoppgaven. I tillegg kan det fungere som en sikkerhet mot overskriving av tekst som allerede ligger salgsoppgaven.

I tillegg ligger alt selvsagt til rette for at leverandørene av meglersystemet kan utvikle funksjonalitet for fletting av takstinformasjon inn i salgsoppgavene, og dermed øke automatiseringsgraden betydelig.

Direkteoverføring fra IVIT til salgsoppgavesystem

Det er også mulig å hente/laste inn dataene direkte til salgsoppgave via et eget API. Det vil si at det er mulig å bestille takst fra meglersystem, og å få informasjonen fra takstrapport direkte inn i salgsoppgavesystemet. Dette krever imidlertid at bestillingen kommer fra Visma Core eller Vitec Next. Dette for at vi skal kunne bruke den unike megleroppdragsidentifikatoren til å binde sammen takstinformasjon med riktig oppdrag ved tilbakeføring av informasjon.

Ta kontakt

Vil deres meglerkontor teste ut integrasjonen? Ta kontakt med Nina Kormilitzine på 948 74 150/nk@unbolt.no eller fyll ut skjemaet under.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer