Et felles økosystem for boligtransaksjoner

IVIT skal understøtte alle aktørers behov for digital kommunikasjon

I alle boligtransaksjoner er mange aktører involvert. De viktigste og mest synlige er eiendomsmeglere, takstingeniørene, boligselgerne og forsikringsselskapene. I tillegg er mange andre aktører mer indirekte involvert ved at de tilbyr data eller løsninger som understøtter delprosesser eller oppgaver de ulike hovedaktørene utfører. Eksempler er løsninger for å innhente helt grunnleggende informasjon som kartdata, eiendomsdata og dokumentasjon på utførte arbeider – eller mer praktiske ting som å bestille tegninger og å gjøre forberedelser til befaring for takstingeniørene.

Vi står med andre ord overfor et ganske sammensatt aktørbilde der det foregår mye kommunikasjon på kryss og tvers. I dag foregår kommunikasjonen gjennom ulike kanaler, der både telefon, e-post, papir og ulike fagsystemer er i bruk. Dette ønsker iVerdi å gjøre noe med. Vårt mål er ganske enkelt å gjøre boligtransaksjoner mest mulig digitale. Da er det avgjørende å lage smidige løsninger som gjør digital kommunikasjon mellom de involverte partene enklere og mer effektivt.

For å få det til, skal IVIT videreutvikles til et åpent økosystem som kan integreres med både CRM-systemer, eiendomsinformasjonssystemer, energianalysesystemer, ERP-systemer, arealmålingssystemer og liknende.

Dermed blir IVIT et prosesstøtte-verktøy som understøtter samhandlingen mellom alle aktører som er involvert i en boligtransaksjon – enten det dreier seg om meglere, takstingeniører, boligselger, forsikringsselskaper eller andre partnere som har en mindre eller større rolle i transaksjonene. Det vil gi effektivitetsgevinster, bedre oversikt og vesentlig bedre sporbarhet for alle aktørene som er involvert i boligtransaksjoner.

Har gjort det enklere for meglere

Å bygge et økosystem som understøtter alle parters behov for digital kommunikasjon er et langsiktig prosjekt, men vi er allerede i gang. I løpet av 2023 har vi fått på plass integrasjoner mellom IVIT og de største meglersystemene. Det gjør at de fleste meglere kan:

  • bestille tilstandsrapporter og tomtetakst fra takstingeniører som bruker IVIT
  • følge status på bestilte oppdrag
  • Få ferdige tilstandsrapporter automatisk tilbake i eget system, lagt på riktig sak
  • Dele og overføre dokumenter med takstforetak

Tilbakemeldingene fra meglere som har brukt integrasjonen, er foreløpig gode. En av gevinstene er at de sparer tid ettersom det er enklere å tak i, samt booke tid med takstingeniørene. Samtidig får de automatisk vite når befaringer faktisk skal finne sted. Dette er informasjon meglerne normalt ikke får uten å spørre etter den. Dermed får de bedre oversikt.

Mange ønsker seg i tillegg enda tettere integrasjon mellom IVIT og kjernesystemene som brukes til å lage salgsoppgaver, slik at de får strukturert informasjon fra tilstandsrapporten via API tilbake til meglersystemer og kan bruke dette i direkte i salgsoppgaven. Dette for å slippe å klippe og lime mellom PDF/tekstdokument og salgsoppgave, som både er tidkrevende og øker risikoen for feil. Vi jobber med å utvikle en integrasjon for nettopp dette, og per desember 2023 er planen å lansere den i løpet av første halvår 2024.

Andre viktige integrasjoner

Andre integrasjoner som er verdt å merke seg, er Diakrit og Boligpass. Via Diakrit kan takstingeniører enkelt bestille høykvalitets 2D- og 3D-skisser direkte fra IVIT uten å gå via fotograf eller megler. Her er det med andre ord mulig å spare tid ved å hoppe over et ledd som normalt inngår i prosessen med å skaffe tegninger og skisser. Integrasjonen mot Boligpass har kommet på plass for å lette arbeidet med befaringer. Via Boligpass får boligeier relevant og praktisk informasjon om befaringen, får vite hva som må forberedes og kan gi samtykke til hulltaking osv. Jo bedre forberedelsene er, dess bedre blir gjennomføringen av befaringen.

I 2023 har vi dessuten lansert en integrasjon som gjør det mulig å hente ut dokumenter fra Boligmappa.

Disse integrasjonene kommer i tillegg til viktige integrasjoner som har vært på plass en stund allerede. Vi kan blant annet nevne:

  • Eiendomsverdi, der våre kunder har tilgang til tjenestene Verdiassistent, evKart, evInfo, Område/Utvalg, Eiersøk, evAPI, løsning for validering av verditakst for bank, Spesielle forhold og Ukesrapport.

  • Ambita, som hovedsakelig brukes til oppslag på adresser og matrikler for å laste inn riktig informasjon om eiendommen via direkte integrasjon når bruker registrerer nytt oppdrag. Fullstendige matrikkeldata, rettighetshavere, forretningsførere, eventuelt areal mv. overføres direkte til IVIT.

  • Vendu, som gir mulighet til å fremstille data fra tilstandsrapporter på en interaktiv måte som gir en bedre forståelse for eiendommens tekniske tilstand. Dette kan forebygge misforståelser og redusere konfliktnivået knyttet til bolighandel.

  • SVEA, som gjør det mulig å legge inn fakturagrunnlag i IVIT og la SVEA sende ut fakturaen. SVEA tilbyr også å kjøpe fordringene fra takstforetakene.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer