Administrasjonsrolle i IVIT gir effektivitetsgevinster for takstforetakene

Mange oppgaver kan nå utføres av personer uten takstfaglig kompetanse

Takstingeniører har ofte travle dager og mange oppdrag som skal gjennomføres. Deres viktigste jobb er å være på befaring, vurdere tilstand på bygninger og å skrive gode takstrapporter. Dette krever god takst- og bygningsfaglig kompetanse. Samtidig er en del av arbeidet med et oppdrag av mer administrativ art, slik som å opprette/tildele oppdrag, fylle inn formalia, sende e-post, konfigurere rapporter osv. Dette kan fint håndteres av andre enn takstingeniører med takstfaglig kompetanse.

Da er det verdt å vite at IVIT har en egen administrasjonsrrolle beregnet på nettopp denne typen oppgaver. Vi har hatt rollen i pilot hos flere takstforetak i noen måneder, og nå lanserer vi den som et tilbud for alle foretak som bruker IVIT.

Administrasjonsrollen kan brukes av administrativt personell som ikke nødvendigvis trenger å ha takstfaglig sertifisering. Den som er administrator vil ha full oversikt over alle oppdragene takstforetaket har, hvilke fraser det har, samt oversikt over kunder og annen informasjon. Administratorbrukeren har fulle rettigheter på disse områdene, som vil si at den eksempelvis kan:

  • opprette oppdrag
  • tildele oppdrag til andre i takstforetaket eller til underleverandører
  • redigere andres oppdrag
  • sende ut fakturaer på vegne av andre
  • oppdatere kundeinformasjon
  • administrere foretakets fraser

Rrollen kan også utføre mer generelle oppgaver, slik som å sette opp partnerskap med andre selskaper eller å administrere integrasjoner mot tjenester som Boligmappa, Boligpass, Planverktøy, Meglerintegrasjon og liknende.

I sum betyr dette at rollen kan brukes til mange oppgaver både i forberedelsen til et oppdrag, underveis i oppdraget og etter at oppdraget er ferdig. Den kan derimot aldri sette sitt navn og signatur på en ferdig rapport. Dette er det kun takstingeniører som kan gjøre.

Frigjør tid for takstingeniørene og forenkler foretakets hverdag

Et vesentlig poeng med å ha en slik administrasjonsrolle, er å frigjøre tid hos takstingeniørene slik at de kan bruke mest mulig av tiden sin på takstfaglige oppgaver. Dessuten er det mange som er flinkere enn takstingeniører til å håndtere mer administrative oppgaver. At andre, som ikke har taksfaglig kompetanse eksempelvis kan bidra i å validere rapporter, vil også kunne bidra til høyere kvalitet på takstrapportene.

Tilbakemeldingene vi har fått fra foretak som har testet rrollen, tyder på at dette er tilfelle da mange forteller at den bidrar til å gi merkbare effektivitetsgevinster. Rollen vil også være til stor hjelp nå som vi har lansert meglerintegrasjon for fullt, ettersom den gjør det enklere å håndtere ordre fra meglere.

Inkludert for foretak som betaler grunnlisens Foretak som bet

Aler grunnlisens, har rollen inkludert. Andre foretak må betale 6000,- i året per bruker. Ønsker dere å teste ut administrasjonsrollen i IVIT, kan dere bestille tilgang via it-support@iverdi.no.  Vi gir dere anledning til å teste fritt i én måned. Dersom dere ikke kansellerer før prøveperioden går ut, fakturerer vi dere 6000 kr per administrasjonsbruker per år.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer