iVerdi gjør takstingeniører mer effektive

Nå skal vi også digitalisere boligtransaksjoner

Når en bolig eller en annen eiendom skal selges, skal det som regel utarbeides en tilstandsrapport og en verditakst. Verditakster kan både utføres av takstingeniør og eiendomsmeglere, mens tilstandsrapporter alltid utarbeides av takstingeniører. Formålet med tilstandsrapporten er først og fremst å gi en vurdering av teknisk standard og tilstand på bygningsdeler som tak, yttervegger, våtrom, grunnmur osv. men ofte også å dokumentere eiendommens verdi. 

Strengere krav øker behovet for effektivitet

De siste årene har kravene til tilstandsrapporter blitt strengere. Det betyr at takstingeniørene har fått større arbeidsmengde. Da er det helt avgjørende at de har tilgang på verktøy som gjør arbeidsdagen effektiv, samtidig som kvaliteten på tilstandsrapportene blir ivaretatt.

– Dette har vi tatt på alvor ved å utvikle IVIT, som er et helhetlig prosess-støtte system for takstingeniører i Norge. Det er enkelt å bruke og gir god veiledning til hvilke sjekkpunkter takstingeniørene skal gjennom når de utarbeider tilstandsrapporter for ulike typer eiendommer. Systemet har dessuten en rekke funksjoner som gjør arbeidshverdagen til takstingeniørene mer effektiv, forteller daglig leder i iVerdi, Arnhild Schia.

Poenget er å lede brukeren gjennom takseringsoppdraget på en effektiv måte ved å legge vekt på de tingene som skal sjekkes for akkurat den boligen takstingeniøren skal undersøke. For å illustrere dette, nevner Arnhild et par eksempler:

– Hvis takstingeniøren legger inn et bad, vil systemet automatisk vise de relevante sjekkpunktene for bad og lede takstingeniøren gjennom disse. Det dreier seg blant annet om overflater gulv, tak, vegger, sluk og membran. Ulike overflater/materialer vil også gi ulike sjekkpunkter. Dersom det velges flis på vegg, vil systemet automatisk be takstingeniør sjekke om det er sprekker i flisene mv. Dette skjer ikke hvis det velger våtromstapet eller baderomsplater, forteller hun.

Systemet gir også hjelp med å sette tilstandsgrad. Svarer takstingeniøren eksempelvis at det er sprekker i fliser, vil systemet automatisk gi forskriftens avvik og standardens tilstandsgrad.

Ivaretar forskriftskrav

Et annet svært viktig element ved IVIT, er at det er bygget med utgangspunkt i gjeldende forskrift for utarbeidelse av tilstandsrapporter. Det betyr at takstingeniørene være sikrere på at arbeidet blir gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav. I og med at avhendingslova har skjerpet kravene til hva en tilstandsrapport skal omfatte, er dette viktigere enn noen gang.

– Dette er selvsagt viktig for takstingeniørene, men også for kjøpere og selgere av boliger. Konfliktnivået rundt kjøp og salg av bolig kan som kjent bli høyt fra tid til annen. Vårt mål er at IVIT skal bidra til å dempe konfliktnivået og gjøre bolighandelen enda tryggere for både kjøper og selger, sier Arnhild Schia.

IVIT effektiviserer takstingeniørenes arbeid og bidrar til tryggere bolighandel. (Foto: iVerdi AS)

Digitaliserer boligtransaksjoner og tilbyr verdiøkende tjenester

iVerdi stopper ikke ved å utvikle og drifte  godt fagsystem for takstingeniører. For tur står nemlig digitalisering av kommunikasjon og flyt mellom de ulike aktørene som er involvert i boligtransaksjoner. I dag går kommunikasjonen mellom boligselgere, takstingeniører, boligkjøpere, meglere og forsikringsselskaper på en forholdsvis lite strukturert måte. Både  e-post, telefon og kommunikasjon per papir er helt vanlig, og dette tar mye tid for alle aktørene.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med dette ved å digitalisere flyt og kommunikasjon mellom de ulike aktørene. IVIT vil bli et åpent økosystem som kan integreres med blant annet meglernes systemer, CRM-systemer, eiendomsinformasjonssystemer, energianalysesystemer, ERP-systemer og arealmålingssystemer. Målet er ganske enkelt å gjøre boligtransaksjoner mest mulig digitale og minst mulig analoge, forteller Arnhild Schia.

Et annet spennende område er bruk av data fra tilstandsrapportene i IVIT. Ved å gå gjennom dataene som ligger i rapportene kan vi eksempelvis å predikere potensiale og risiko for avvik i spesifikke bygningsdeler. Dermed kan takstingeniørene gjøre en ekstra grundig sjekk av dette på de kommende befaringene.

Tilstandsdata fra IVIT kan dessuten kobles med informasjon om boligens energiforbruk. Dermed kan takstingeniørene foreslå tiltak som gjør at boligeier kan redusere energibruk og dermed få lavere kostnader.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer