Gjør energimerkingen i IVIT

Dette er et område som bare blir viktigere i boligsalg, og svært mange legger vekt på energieffektivitet når de skal investere i en ny bolig.

Eieren av en bolig er ansvarlig for rett energimerking, og ofte er det nettopp boligeier selv som står for energimerkingen i forbindelse med et salg. Det er imidlertid ikke noe i veien for at andre, eksempelvis en takstingeniør, kan gjøre jobben på vegne av boligeier.

Da skal du vite at takstingeniører kan gjøre energimerkingen via IVIT. I både verditakst og tilstandsrapport finnes det en egen seksjon der du enkelt kan legge inn energimerking for boliger.  I tillegg til selve energimerkingen, er det også mulig å legge til kommentarer og gi en kort oppsummering av årsakene til merkekategori. 

Foreløpig må du gjøre noen manuelle steg for å legge merkingen til rapporten, men vi jobber mot økt grad av automatisering slik at dette skal oppleves enda enklere. Vi har blant annet inngått en avtale med Enova som gir oss muligheten til økt automatisering og mer effektivitet.

Hvorfor er energimerking så viktig?

Den aller viktigste grunnen til at energimerking er så viktig, handler om de høye strømprisene. Det har bidratt sterkt til at de aller fleste boligeiere har blitt vesentlig mer oppmerksomme på hvor mye strøm de bruker. Og for alle som er på boligjakt, betyr det at energieffektivitet har blitt en viktig faktor i vurderingen av mulige boliger. Dette er noe de fleste ikke har forutsetninger for eller muligheten til å vurdere i praksis. Dermed er boligens energimerke som regel det beste vurderingsgrunnlaget. Energimerkingen gjør det både mulig å danne et relativt godt bilde av hvor mye det vil koste å varme opp boligen, samt hva slags utbedringstiltak som eventuelt er nødvendige å sette i verk for å redusere strømkostnadene.

En annen viktig grunn handler om skjerpede krav til energieffektivitet, og per januar 2024 er EU i sluttfasen av arbeidet med å revidere bygningsenergidirektivet. Her vil det bli stilt konkrete krav til energieffektivisering av de minst energieffektive byggene i EU, som det er relativt mange av. Norge vil bli omfattet av direktivet gjennom EØS-avtalen. 

Poenget med strengere krav til energieffektivisering er selvsagt å redusere strømforbruket i EU, kutte klimagassutslipp og legge til rette for det grønne skiftet. For alle som eier, eller skal kjøpe bolig, kan energimerkingen med andre ord få stor betydning for fremtidige utgifter. Det kan ganske enkelt bli kostbart å kjøpe en bolig med et dårlig energimerke.

Takstingeniør kan gjøre en bedre jobb enn boligeieren

Det er gode grunner til at takstingeniører bør stå for mye av energimerkingen i norske boliger. Det gjelder særlig i eldre hus eller boliger som er sammensatt av mange ulike deler og med ulik standard. Da kan det være vanskelig for boligeiere å svare riktig på spørsmålene som stilles uten å ha bygningsteknisk kompetanse og erfaring med ulike typer bygg og konstruksjoner.

Risikoen for å misforstå, og dermed oppgi feil informasjon, er altså ganske stor. Den risikoen er vesentlig mindre dersom takstingeniøren gjør jobben. En takstingeniør kan de nødvendige begrepene og samler uansett inn det meste av informasjonen som skal inn i energimerkingen. En takstingeniør vil derfor kunne gjøre energimerking mer effektivt og med høyere kvalitet enn mange boligeiere.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer