Bedre og mer kvalitetssikrede tilstandsrapporter med IVIT

IVIT gjør arbeidshverdagen enklere og bidrar til bedre tilstandsrapporter

Etter at avhendingslova ble endret, har det blitt mer komplekst å gjennomføre takseringsoppdrag og å utferdige tilstandsrapporter. Det er flere punkter som skal sjekkes, tilstandsvurderes og beskrives i tilstandsrapporten. Dette er en stor fordel for alle som skal selge og kjøpe bolig, og så langt ser det ut til at endringene har ført til tryggere bolighandel og færre konflikter enn vi har sett før.

For takstingeniører betyr det imidlertid at det langt mer å holde kontroll på, og i en hektisk hverdag er det fort gjort å overse noe eller å gjøre andre typer feil. Da gjør du lurt i å bruke verktøy som gir deg hjelp til å gjennomføre oppdraget, slik som IVIT.

Ivaretar forskriftskrav og leder brukeren gjennom

IVIT er bygget med utgangspunkt i gjeldende forskrift for utarbeidelse av tilstandsrapporter. Det vil si at systemet bidrar til at arbeidet blir gjort i henhold til kravene som stilles i avhendingsforskriften.

Vi har dessuten bygget inn en rekke funksjoner som guider deg gjennom de ulike oppdragene du utfører. Basert på informasjonen du gir om boligen, vil IVIT gi deg en liste over hva som skal sjekkes. Legger du inn et bad, viser systemet automatisk de relevante sjekkpunktene for bad og leder deg gjennom disse. Velger du deretter flis på vegg, vil systemet automatisk be deg sjekke om det er sprekker i flisene mv. Dette skjer ikke hvis valget er våtromstapet eller baderomsplater.

Informasjonen som oppgis danner også grunnlag for å sette tilstandsgrader. Oppgir du at det er sprekker i fliser, vil IVIT automatisk foreslå tilstandsgrad med utgangspunkt i avhendingsforskriften og Norsk Standard 3600.

For takstingeniører betyr det imidlertid at det langt mer å holde kontroll på, og i en hektisk hverdag er det fort gjort å overse noe eller å gjøre andre typer feil. Da gjør du lurt i å bruke verktøy som gir deg hjelp til å gjennomføre oppdraget, slik som IVIT.

Tar hensyn til tilbakemeldinger

I en del tilfeller får vi imidlertid henvendelser og klager på at IVIT har satt feil tilstandsgrader. Dette sjekkes ut med jurister og faggrupper i Norsk Takst og som regel viser det seg at det er riktig i IVIT. Uansett betyr dette at vi jevnlig får testet ut at IVIT er bygget i henhold til kravene i standarden.

Vi samler dessuten inn tilbakemeldinger fra forsikringsselskaper og Norsk Takst knyttet til tvister og uenighet. Dette brukes for å justere systemet og for å legge inn relevante advarsler. Det er blant annet mange tvister rundt sluk på bad – derfor har vi lagt inn en anbefaling om at takstingeniør bør ta bilde av sluk uavhengig av tilstandsgrad. I tillegg er IVIT nøye avstemt mot IT-sikkerhet, GDPR, jus og offentlige krav.

I IVIT har vi med andre ord gjort noe hele annet enn å sette strøm på tilstandsrapporten. Vi gir takstingeniører en mer effektiv arbeidshverdag, samtidig som kvaliteten på oppdrag og tilstandsrapporter blir høyere. Snarere enn å være et fagsystem, er IVIT et kvalitetssikrings- og prosesstøtteverktøy for takstbransjen, og de unike egenskapene er helt avgjørende i en hektisk hverdag der dokumentasjon og kvaliteten på den spiller en stadig viktigere rolle.

Bidrar til å senke konfliktnivået

Uten en slik kvalitetssikring, er det reell fare for at tilstandsrapporten ikke utarbeides i henhold til forskriftskravene. Det kan fort føre til tvister og rettssaker, og eksempler fra både Finansklagenemda og rettssystemet viser at det særlig oppstår tvister rundt valg av og begrunnelser for tilstandsgrader.

Og erfaringen viser at tilnærmingen vår fungerer. IVIT er markedsledende blant norske takstingeniører, og årlig produseres det godt over 90 000 tilstandsrapporter i IVIT. Tendensen er dessuten at antall supportsaker er nedadgående, som betyr at flere og flere brukere klarer å bruke systemet uten å måtte få hjelp. Det er alltid et kvalitetstegn.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer