Takstbransjen er i vekst og trenger flere dyktige takstingeniører

Men pass på at du velger riktig teknologistøtte og utdanning

Tilstandsrapporter har alltid vært et helt sentralt dokument for både kjøpere og selgere av boliger, men de siste par årene har det blitt enda viktigere. Det henger sammen med at det er gjort endringer i avhendingslova, som både har skjerpet kravene til hva et takstoppdrag skal omfatte og hvordan en tilstandsrapport skal utformes.

Dette har ført til at det avdekkes flere feil og at de kommuniseres på en bedre måte i tilstandsrapportene. Og helt i tråd med intensjonene bak endringene i avhendingslova, har det ført til lavere konfliktnivå rundt boligtransaksjoner. Det er en svært positiv utvikling.

Skjerpede krav har imidlertid også ført til at takstingeniørene bruker mer tid på hvert oppdrag. En allerede presset arbeidshverdag har med andre ord blitt enda mer presset. Den tydelige tendensen i retning av mer ekstremvær og påfølgende skader på bygninger, bidrar også til at takstbransjen har behov for flere dyktige folk. Den massive mobiliseringen av takstingeniører etter ekstremværet Hans er et av de siste eksemplene på dette.

Da er det ikke så rart at takstbransjen er i sterk vekst, men for å løse fremtidens utfordringer og oppdragsmengde er det behov for enda flere takstingeniører. Å tre inn i takstbransjen gir gode muligheter å styre egen hverdag, samtidig som du kan oppnå relativt god inntjening. Det er to imidlertid to ting du skal være særlig oppmerksom på.

Velg riktig teknologistøtte

For det første er det viktig å være klar over at avhendingslova er kompleks og potensielt sett «full av fallgruver». Den byr som sagt på langt flere sjekkpunkter, som både tar tid og gir økt risiko for å gjøre feil. Denne risikoen kan du redusere ved å velge riktig programvarestøtte i hverdagen. Over flere år har iVerdi samarbeidet med både myndigheter og direktoratet for å utvikle IVIT, som er en fullverdig løsning som er godt innenfor lovkravene. Vi har samlet investert et tosifret millionbeløp for at å sikre et robust, trygt, integrert og skalerbart programvareverktøy for takstforetakene. iVerdi jobber hele tiden med å være det verktøyet med best mulig produktivitetsgevinst uten at det skal gå på akkord med kvalitet eller lovens krav.

IVIT inneholder en rekke funksjoner som guider brukeren gjennom ulike oppdrag basert på informasjonen som oppgis om boligen. Legges det inn et bad, vil systemet automatisk vise de relevante sjekkpunktene for bad og lede brukeren gjennom disse. Legges det inn fliser på vegg, vil systemet automatisk be bruker sjekke om det er sprekker i flisene mv. Dette skjer ikke hvis valget er våtromstapet eller baderomsplater. Informasjonen som oppgis danner også grunnlag for å sette tilstandsgrader. Oppgis sprekker i fliser, vil IVIT automatisk foreslå tilstandsgrad med utgangspunkt i avhendingsforskriften og Norsk Standard 3600.

I sum gir IVIT en god balanse mellom effektivitet, trygghet og kvalitet, der sluttresultatet er en tilstandsrapport som forholder seg til avhendingslovas krav. Det er fordelaktig for både takstingeniør og dem som skal kjøpe og selge bolig.

Dette har ført til at det avdekkes flere feil og at de kommuniseres på en bedre måte i tilstandsrapportene. Og helt i tråd med intensjonene bak endringene i avhendingslova, har det ført til lavere konfliktnivå rundt boligtransaksjoner. Det er en svært positiv utvikling.

Skjerpede krav har imidlertid også ført til at takstingeniørene bruker mer tid på hvert oppdrag. En allerede presset arbeidshverdag har med andre ord blitt enda mer presset. Den tydelige tendensen i retning av mer ekstremvær og påfølgende skader på bygninger, bidrar også til at takstbransjen har behov for flere dyktige folk. Den massive mobiliseringen av takstingeniører etter ekstremværet Hans er et av de siste eksemplene på dette.

Da er det ikke så rart at takstbransjen er i sterk vekst, men for å løse fremtidens utfordringer og oppdragsmengde er det behov for enda flere takstingeniører. Å tre inn i takstbransjen gir gode muligheter å styre egen hverdag, samtidig som du kan oppnå relativt god inntjening. Det er to imidlertid to ting du skal være særlig oppmerksom på.

Velg riktig utdanning

For det andre er det viktig å vite at myndighetene ikke stiller krav til utdanning eller kompetanse for å kunne kalle seg takstingeniør. Dette utgjør en risiko for useriøse aktører, og er en av de største utfordringene for takstbransjen i en tid der kompetanse blir viktigere og viktigere.

Derfor er det foreløpig bransjen selv som tar ansvaret for å sikre at takstingeniører har den riktige kompetansen. Norsk Takst har eksempelvis en egen sertifiseringsordning for takstingeniører. For å bli sertifisert kreves en kombinasjon av riktig faglig bakgrunn og takstutdanning. Sertifisering fra Norsk Takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet.

Norsk Eiendomsakademi (NEAK) er den eneste aktøren som tilbyr utdanning som er godkjent av Norsk Takst. Hos NEAK er det mulig å velge mellom en rekke ulike utdanninger innen taksering.  Når det gjelder faglig bakgrunn, er det flere veier inn. Dette avhenger litt av hva slags retning du vil sertifisere deg innen. For å sertifiseres innen verditaksering av bolig og tilstandsanalyse av boliger, kreves det for eksempel at du enten:

  • Har mesterbrev innen bygg, tømrer eller mur
  • Er utdannet byggingeniør
  • Har Teknisk fagskole bygg
  • Er sivilarkitekt

NEAK tilbyr også kurs som gir god innføring i bruk av IVIT. Dermed er de mulig komme raskt i gang med takseringsoppdrag etter endt utdannelsesløp.

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest

Les mer