Nå er det enklere å lage arealoppmålingsrapporter

Vi har skilt ut arealoppmåling som en egen rapport i IVIT Hvis du skal måle opp en ny bolig, er engasjert i en reklamasjonssak eller skal sjekke oppmåling i forbindelse med verdisetting, har du ikke behov for å gjennomføre en full befaring og å lage en fullstendig tilstandsrapport. Det du trenger er egentlig bare å […]

Nå sender vi tilstandsdata tilbake til meglersystemet

Dermed blir arbeidsdagen til meglerne enda mer effektiv Vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter at vi lanserte integrasjoner mellom IVIT og de to største meglersystemene, Vitex Next og Visma Core. De meglerkontorene vi har snakket med, forteller oss at integrasjonen gir dem en effektivitetsgevinst og at bestillingsløsningen er svært enkel å bruke. Samtidig er […]

En mer effektiv hverdag med IVIT-meglerintegrasjon

Vi bygger fremtidens løsning for samhandling mellom fagsystemer for eiendomsmeglere og takstforetak iVerdi jobber for å digitalisere og effektivisere kommunikasjon og arbeidsflyt mellom alle aktørene som er involvert i boligtransaksjoner, enten det dreier seg om meglere, takstingeniører, boligselger, forsikringsselskaper eller andre med en større eller mindre rolle i transaksjonene. En vesentlig del av dette, er […]

Er fagsystemet ditt rigget for endringer fremtiden?

Det kan du være sikker på at IVIT er Hvis det er én ting som har preget takstbransjen de siste årene, så er det innføringen av nye og strengere krav til hvordan befaringer skal gjennomføres og hvordan rapporter skal skrives. Alle kravene har samme mål – nemlig at bolighandel skal bli tryggere og at det […]

Et felles økosystem for boligtransaksjoner

IVIT skal understøtte alle aktørers behov for digital kommunikasjon I alle boligtransaksjoner er mange aktører involvert. De viktigste og mest synlige er eiendomsmeglere, takstingeniørene, boligselgerne og forsikringsselskapene. I tillegg er mange andre aktører mer indirekte involvert ved at de tilbyr data eller løsninger som understøtter delprosesser eller oppgaver de ulike hovedaktørene utfører. Eksempler er løsninger […]

Administrasjonsrolle i IVIT gir effektivitetsgevinster for takstforetakene

Mange oppgaver kan nå utføres av personer uten takstfaglig kompetanse Takstingeniører har ofte travle dager og mange oppdrag som skal gjennomføres. Deres viktigste jobb er å være på befaring, vurdere tilstand på bygninger og å skrive gode takstrapporter. Dette krever god takst- og bygningsfaglig kompetanse. Samtidig er en del av arbeidet med et oppdrag av […]

Bedre og mer kvalitetssikrede tilstandsrapporter med IVIT

IVIT gjør arbeidshverdagen enklere og bidrar til bedre tilstandsrapporter Etter at avhendingslova ble endret, har det blitt mer komplekst å gjennomføre takseringsoppdrag og å utferdige tilstandsrapporter. Det er flere punkter som skal sjekkes, tilstandsvurderes og beskrives i tilstandsrapporten. Dette er en stor fordel for alle som skal selge og kjøpe bolig, og så langt ser […]

Takstbransjen er i vekst og trenger flere dyktige takstingeniører

Men pass på at du velger riktig teknologistøtte og utdanning Tilstandsrapporter har alltid vært et helt sentralt dokument for både kjøpere og selgere av boliger, men de siste par årene har det blitt enda viktigere. Det henger sammen med at det er gjort endringer i avhendingslova, som både har skjerpet kravene til hva et takstoppdrag […]

Ny arealstandard

Og IVIT er tilpasset de nye kravene den stiller NS3940, Areal- og volumberegninger av bygg, har vært under revisjon helt siden sommeren 2017. Nå er den endelig ferdig og har vært gjeldende siden 01.01.24. Den lange revisjonsrunden hadde flere formål, og blant de viktigste kan vi nevne at den skal: Sørge for harmonisering/overensstemmelse mellom standardens […]

Tryggere bolighandel og færre konflikter

Bedre lovverk, grundigere befaringer og bedre takstrapporter har gjort bolighandelen tryggere. I årevis har boligtransaksjoner vært et konfliktpreget område, og faktisk er det ingen lov som har bidratt til like mange sivile rettssaker som avhendingsloven. Derfor var reformen «Trygg bolighandel» så viktig å gjennomføre, der endringer i nettopp denne loven stod helt sentralt. Etter halvannet […]