Takstrapporter

Forbrukervennlige og kvalitetssikrede takstrapporter

Bruk av Verdis systemer, gir høy kvalitet i takstrapporter, økt kundetilfredshet og mer effektiv oppgaveløsning for takstmannen. Det leveres i dag fagsystem og rapportverktøy innenfor en rekke fagfelt som:

  • Bolig
  • Landbruk
  • Næring
  • Skade, skjønn og naturskade

 

Spesielt for boligtaksering

Stortinget vedtok endringer i Avhendingsloven våren 2019. Arbeidet med tilhørende forskrifter og implementering pågår fortsatt, men er ventet å tre i kraft innen kort tid. Den viktigste endringen blir at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Dette innebærer et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn som har gode støtteverktøy, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag.

Alle parter er tjent med åpenhet og grundig boliginformasjon.

Verdi utvikler nå en helt ny tilstandsrapport som er skreddersydd de forventede kravene i ny forskrift. Det gir brukerne tilgang til et effektivt og smidig system for utarbeidelse av slike rapporter